Gmail: privé- en goed beveiligde e-mail voor persoonlijk of zakelijk gebruik | Google Workspace (2024)

Gmail: privé- en goed beveiligde e-mail voor persoonlijk of zakelijk gebruik | Google Workspace (1)

AI-gestuurde, goed beveiligde en gebruiksvriendelijke e-mail waarop miljarden mensen en bedrijven vertrouwen.

Nu startenContact met sales

Gmail: privé- en goed beveiligde e-mail voor persoonlijk of zakelijk gebruik | Google Workspace (2)
Functies ontdekken

Gemini in Gmail

Uw bedrijf laten groeien

Beveiliging

Abonnementen vergelijken

Veelgestelde vragen

Gmail: privé- en goed beveiligde e-mail voor persoonlijk of zakelijk gebruik | Google Workspace (3)
Gmail: privé- en goed beveiligde e-mail voor persoonlijk of zakelijk gebruik | Google Workspace (4)

Premium functie

Deze functie is beschikbaar met de Gemini-add-on voor Workspace-abonnementen en het Google One Premium-abonnement.

Gemini in Gmail

Ontdek hoe Gemini voor Workspace uw productiviteitspartner kan zijn, waardoor u tijd bespaart door uw inbox op kantoor of onderweg te beheren.

Ingesloten hulp van AI wanneer u het het hardst nodig heeft

Gmail: privé- en goed beveiligde e-mail voor persoonlijk of zakelijk gebruik | Google Workspace (5)

Smart Reply en Smart Compose

Deze functies worden meer dan 180 miljard keer per jaar gebruikt. Ontdek hoe Gmail suggesties geeft voor antwoorden of uw zinnen aanvult, zodat u tijd bespaart.

Gmail: privé- en goed beveiligde e-mail voor persoonlijk of zakelijk gebruik | Google Workspace (6)

Nooit meer een e-mail missen met porren

Geen stress met automatische herinneringen om e-mails te beantwoorden of op te volgen.

Gmail: privé- en goed beveiligde e-mail voor persoonlijk of zakelijk gebruik | Google Workspace (7)

Belangrijke informatie in één oogopslag

Gmail toont onder andere reisinformatie, reserveringen en aankopen, zodat u alle belangrijke informatie snel bij de hand heeft.

Gmail: privé- en goed beveiligde e-mail voor persoonlijk of zakelijk gebruik | Google Workspace (8)

Smart Reply en Smart Compose

Deze functies worden meer dan 180 miljard keer per jaar gebruikt. Ontdek hoe Gmail suggesties geeft voor antwoorden of uw zinnen aanvult, zodat u tijd bespaart.

Gmail: privé- en goed beveiligde e-mail voor persoonlijk of zakelijk gebruik | Google Workspace (9)

Nooit meer een e-mail missen met porren

Geen stress met automatische herinneringen om e-mails te beantwoorden of op te volgen.

Gmail: privé- en goed beveiligde e-mail voor persoonlijk of zakelijk gebruik | Google Workspace (10)

Belangrijke informatie in één oogopslag

Gmail toont onder andere reisinformatie, reserveringen en aankopen, zodat u alle belangrijke informatie snel bij de hand heeft.

Meer tools om uw bedrijf te laten groeien

Gmail: privé- en goed beveiligde e-mail voor persoonlijk of zakelijk gebruik | Google Workspace (11)
Gmail: privé- en goed beveiligde e-mail voor persoonlijk of zakelijk gebruik | Google Workspace (12)
Gmail: privé- en goed beveiligde e-mail voor persoonlijk of zakelijk gebruik | Google Workspace (13)

Aangepaste zakelijke e-mail

Straal professionaliteit uit met een zakelijk e-mailadres in uw domein, zoals priya@uwbedrijf of verkoop@uwbedrijf.

Gmail: privé- en goed beveiligde e-mail voor persoonlijk of zakelijk gebruik | Google Workspace (14)

Uw marketingmails personaliseren met e-mail samenvoegen

Bespaar tijd en personaliseer toch elke e-mail die u stuurt. Samenvoegingstags werken met Google Contacten of gekoppelde spreadsheets.1

Gmail: privé- en goed beveiligde e-mail voor persoonlijk of zakelijk gebruik | Google Workspace (15)

Aangepaste e-mailtemplates maken

Houd uw klanten op de hoogte van toekomstige evenementen, aanbiedingen en aankondigingen en toon de identiteit van uw merk.

Gmail: privé- en goed beveiligde e-mail voor persoonlijk of zakelijk gebruik | Google Workspace (16)

Beschermd blijven met de best beveiligde e-mail voor bedrijven

Dankzij AI-gestuurde verdediging tegen bedreigingen, zakelijke beveiliging en privacyopties, en de beveiligd ontworpen cloudinfrastructuur van Google houdt Gmail uw gegevens beschermd en vertrouwelijk en voldoet u aan wettelijke standaarden.

99,9%

van de spam, phishingpogingen en malware wordt automatisch geblokkeerd in Gmail.

2x

meer malware dan gemiddeld wordt door Gmail gedetecteerd dan alleen antivirusproducten die voldoen aan de branchenorm.

Common Vulnerabilities and Exposures (CVE's) met het niveau hoog of kritiek in de afgelopen 5 jaar.2

99,9%

van de spam, phishingpogingen en malware wordt automatisch geblokkeerd in Gmail.

2x

meer malware dan gemiddeld wordt door Gmail gedetecteerd dan alleen antivirusproducten die voldoen aan de branchenorm.

Common Vulnerabilities and Exposures (CVE's) met het niveau hoog of kritiek in de afgelopen 5 jaar.2

Gmail: privé- en goed beveiligde e-mail voor persoonlijk of zakelijk gebruik | Google Workspace (17)

Het is belangrijk voor onze missie om de gegevens van onze burgers te beveiligen. Beveiliging was de voornaamste reden om voor Gmail te kiezen. Sinds we van onze oude e-mailprovider zijn overgestapt op Gmail, hebben onze gebruikers significant minder last van spam, phishing en malware. We lopen dus minder risico op het gebied van cyberbeveiliging. Het IT-team heeft ook meer tijd en geld om te investeren in andere projecten, omdat we geen aparte oplossing voor e-mailbeveiliging meer nodig hebben.

Gmail: privé- en goed beveiligde e-mail voor persoonlijk of zakelijk gebruik | Google Workspace (18)

Al uw communicatie in één app

Start vergaderingen in Google Meet, zoek tijden voor afspraken in Google Agenda, voeg taken toe in Tasks en begin gesprekken in Google Chat zonder Gmail te hoeven verlaten.

Altijd en overal toegang tot uw inbox

Gmail is beschikbaar op uw computer, telefoon, smartwatch of tablet. U kunt dus altijd met mensen in contact blijven. U kunt dag en nacht rekenen op de beveiligde, robuuste wereldwijde infrastructuur van Google.

Gmail: privé- en goed beveiligde e-mail voor persoonlijk of zakelijk gebruik | Google Workspace (19)

Het abonnement kiezen dat bij u past

Geen kosten

Nu starten

Aanbevolen

Business Standard

Nu starten

Gecombineerde opslag

15GB per gebruiker

2TB per gebruiker*

Zakelijke premium tools

Eigen domein, vergaderingen opnemen, afspraakplanningen

Uitgebreidere beveiliging

Standaard versleuteling

Standaard versleuteling, plus versleuteling aan de clientzijde voor bepaalde abonnementen

Persoonlijke support

24/7 support

Gemini (generatieve AI)

Gemini-add-on beschikbaar om te kopen bij een Google One Premium-abonnement

Gemini voor Workspace-add-on beschikbaar om te kopen bij een bestaand Workspace-abonnement

Geen kosten

Nu starten

 • 15GB gecombineerde opslag per gebruiker

 • Standaard beveiligingsversleuteling

 • Gemini-add-on beschikbaar om te kopen bij een Google One Premium-abonnement

Business Standard

Nu starten

 • 2TB gecombineerde opslag per gebruiker*

 • Eigen domein, vergaderingen opnemen, afspraakplanningen

 • Standaard beveiligingsversleuteling, plus versleuteling aan de clientzijde voor bepaalde abonnementen

 • 24/7 support

 • Gemini voor Workspace-add-on beschikbaar om te kopen bij een bestaand Workspace-abonnement

*Google Workspace biedt flexibele gecombineerde opslag die wordt gedeeld door alle gebruikers in een organisatie. Ga naar het Helpcentrum voor meer informatie over hoe u extra opslag krijgt voor uw organisatie.

Wilt u meer weten over Gmail?

Ga naar de veelgestelde vragen voor meer informatie.

 • Hier vindt u een vergelijkingsdiagram.

 • Ja. Een gebruiker kan meerdere e-mailadressen hebben door e-mailaliassen te maken. U kunt maximaal 30 e-mailaliassen toevoegen voor elke gebruiker.

 • Ja, u kunt e-mail importeren uit verouderde omgevingen zoals Microsoft®, IBM® Notes® en andere systemen. Ga naar De gegevens van uw organisatie migreren naar Google Workspace voor meer informatie.

 • Gemini voor Workspace is de AI-gestuurde assistent van Google, ingebouwd in onder andere Gmail, Documenten en Spreadsheets, met zakelijke beveiliging en privacy. Upgrade uw bestaande Google Workspace-abonnement. Meer informatie

 • Gmail: privé- en goed beveiligde e-mail voor persoonlijk of zakelijk gebruik | Google Workspace (20)

  E-mail waarop miljarden mensen vertrouwen

  Nu starten

  1E-mail samenvoegen ondersteunt tot wel 1500 ontvangers uit een gekoppelde spreadsheet.

  2 CVEdetails.com (range 2/2019-2/2024)

  Gmail: privé- en goed beveiligde e-mail voor persoonlijk of zakelijk gebruik | Google Workspace (2024)

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Pres. Lawanda Wiegand

  Last Updated:

  Views: 6346

  Rating: 4 / 5 (71 voted)

  Reviews: 86% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Pres. Lawanda Wiegand

  Birthday: 1993-01-10

  Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

  Phone: +6806610432415

  Job: Dynamic Manufacturing Assistant

  Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

  Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.